Birgitta Hane Lazzali

10 – 16/7 MÅLERI

Birgitta är värmländska, bördig från Kristinehamn, men har bott många år i Nederländerna, liksom i Stockholm. ”Varför jag började att måla med vax berodde på att jag tyckte min fantasi tagit slut. Men med vax kom den igen!” En dag i hennes vecka, troligen onsdag, kommer hon att demonstrera tekniken som kallas ”encaustik”. Med en lång, lång rad utställningar på olika håll bakom sig är hon nu tillbaka på den värmländska jorden. Ack, Värmeland, du sköna …