Emelie Markgren

29/5 -11/6 MÅLERI

Emelie Markgren, Delsbo, avgångselev våren 2021 efter femte året på Kungl Konsthögskolan i Stockholm
Examensutställning KKH 8 feb 2021. Exercisplan 3, Skeppsholmen, Stockholm