Emelie Markgren

1 -18/6 MÅLERI

Emelie Markgren utgjorde vinjett för den första konstsommaren på DELSBOHUS, som tackar för några fantastiska veckor! Sex verk sålda!

Emelie Markgren, Delsbo, avgångselev våren 2021 efter femte året på Kungl Konsthögskolan i Stockholm
Mycket att ta in! Därför är det skönt att få sitta en stund.
En målning ur Emelie Markgrens avgångsutställning ”Rural occupation”