Nils Pils & Pär Bärs m fl

UKULELE-afton 30 juni kl 19

För första gången på officiellt besök i Delsbo.
Smeden Matts Fällman med fru Marianne leder Furudals Ukuleleorkester med vilken de brukar hyra ett tåg och dra till Orsayran! Tyvärr är Dellenbanan tillfälligt lagd i malpåse, så orkestern kommer inte, men väl Fällmans!
Matts och Marianne Fällman
Ukulelemannen Thomas Allander, tillika kvällens värd