UKULELE-afton inställd!

Konserten den 30/6 tyvärr inställd!

Satsningen på en UKULELE-afton den 30/6 rönte dessvärre inte det gensvar den är värd. Förklaringarna är flera. Det stora evenemanget Musik vid Dellen med bl a Delsbostämman invigdes samma vecka då nästan all fokus ligger på folkmusik. I kombination därmed var coronahotet med all rätt ännu levande och bromsade många från att vistas i större grupper, varför vi, vidtagna säkerhetsåtgärder till trots, tyvärr inte kunde räkna med ens halvfull lokal. Vi kommer igen vid senare tillfälle!!!
Anders Henrikssons ”Spelmansafton” den 2/7 sålde emellertid slut. Osis för dem som missade detta. 🙁