Emelie Markgren

25/6 – 8/7 Moment of care MÅLERI

Den stora spinnsalen på DELSBOHUS är nu fylld med tavlor, stora tavlor, de flesta aldrig förr visade och de har heller aldrig varit i närheten av Delsbo. Ett gäng på 10 sherpas kom i gåsmarsch bärande på konstverken och utställning hängdes på rekordtid med många flinka fingrars hjälp. Midsommaraftonens varma vindar hjälpte till . Den som vill bli ägare till en eller flera av tavlorna bör därför vara snabb!

Signorina 178 x 193 cm! – Vernissage midsommardagen lördag 25/6 kl 13

En efterlängtad konstnär är tillbaka! Med sin allra senaste konst mitt i den kulmen som Delsbostämman utgör.

Vernissage för Moment of care