Anders Henriksson

Fredag kväll den 2 juli kl 19

1800-talsspelmän i Hälsingland

– en afton med låtar och berättelser

Anders Henriksson berättar om 1800-talsspelmän från Järvsö
och grannsocknarna och bjuder på låtar ur deras repertoarer.
På Delsbostämman 2018 fick Anders ta emot Zornmärket i guld ”för mästerligt, stilfullt och traditionsrikt spel av låtar från Hälsingland”.

Biljettpris och annat anges då vi vet mer om regler och coronaläge.

Anders Henriksson, uppväxt på ett jordbruk i Järvsö, är en av de främsta bland de spelmän som växte upp i Hälsingland under 70-talets folkmusikvåg och bland dagens företrädare för landskapets folkmusiktraditioner. Han började med fiolen i småskolan, med en musiklärare som var spelman och inspirerade honom till låtspel. Från 10-års åldern kom han med i Järvsö ungdomsspelmanslag.
Anders grundrepertoar består av traditionslåtar från västra Hälsingland, som han lärt av äldre spelmän, från bandinspelningar och uppteckningar.
I sitt fiolspel inspireras Anders av den folkliga sångtraditionen i Hälsingland, en tradition där äldre uttryckssätt bevarats minst lika starkt som inom den instrumentala folkmusiken. Han har ett särskilt intresse för äldre låttraditioner i Hälsingland och spelar med förkärlek olika varianter av låtar som var väletablerade på spelmansrepertoaren innan estradspelet blev på modet i början av 1900-talet.
Inom den egna generationen hälsingespelmän har Anders framför allt samarbetat med Ulf Störling med rötter i Arbrå. Han har också spelat mycket med den nyligen bortgångne Björn Ståbi och dragspelaren Bengan Janson, med vilka han utvecklat en gemensam hälsingerepertoar.
Bland yngre spelmän som Anders inspirerat och fört vidare sin tradition till kan bl a nämnas Jonas Olsson, Görgen Antonsson, Linnea Aall-Campbell, systersönerna Anders och Gunnar Hall samt dottern Marit Nordfors.
Periodvis har Anders spelat mycket till dans och han har verkat som ledare och lärare vid låtkurser, både i Sverige och utomlands.
Anders blev riksspelman i slutet av 70-talet. På Delsbostämman 2018 fick han ta emot Zornmärket i guld ”för mästerligt, stilfullt och traditionsrikt spel av låtar från Hälsingland”, som förste spelman från nordvästra Hälsingland att erhålla denna utmärkelse.