Skorstenen

Hej, alla donatorer och alla ni andra!

Den 27 november förra året begärde länsstyrelsen skriftligen av entreprenören, Hälsinge Mureri AB, en tydlig arbetsplan som skulle säkerställa att ”skorstenens totalhöjd ska vara lika som innan första nedrivning”. Den 11 juni meddelade entreprenören att han nekar till att avhjälpa konstaterade brister. För att säkra att verksamheten med DELSBOHUS konst & kafé som planerat ska kunna starta den 3 juli har jag som enda utväg funnit att häva avtalet (den 17 juni) och kräver att entreprenören dessförinnan forslar bort kvarstående byggnadsställning som utgör en god del av fastighetens parkeringsyta. Jag återkommer efter dialog med länsstyrelsen om hur vi bäst kommer att gå vidare.

Vi ser alla fram emot när Jon Paulssons gamla skorsten i all sin prakt och resning åter får stå och blicka ut över bygden och sjön. Då ska det firas! Allmänheten har visat stort stöd. En insamling för skorstenens fortlevnad har givit 100.000 kr! Känslan för bygden är stark i Hälsingland, inte minst i Dellenbygden.

En person (vill vara anonym) som flyttade från bygden 1971 swishade /skänkte 12 ”stenar” à 250 kronor på ett bräde + 170 kronor och blev den som sprängde målsnöret. Vill du också vara med, läs nedan!

Länsstyrelse, entreprenör, antikvarie och beställare samlade. Den första uppmurningen underkändes av länsstyrelsen då fogarna var på tok för tjocka. Utförandet ska vara så likt originalet som möjligt. Därefter blev skorstenen för kort så arbetet kommer att fortsätta till våren. Utseendet är det viktiga och man har nu gått över till ett bruk som iofs inte är det rena kalkbruk som användes förr, men avsteget motiveras med att en skorsten som inte ska hållas uppvärmd klarar sig bättre med ett sk KC-bruk (kalk-cement).
Länsstyrelsens antikvarie ratade de tjocka fogarna varför skorstenen fick rivas och muras om. De var inte i enlighet med ”befintligt utförande”.

Ett jättetack till alla som bidragit! I stort och smått. Fattig som rik. Från när och fjärran. Å skorstenens vägnar tackar jag och känner mig mycket hedrad. Arbetarna som en gång byggde fabriken kan lugnt vända sig och somna om. Målet var att insamlingen skulle ge lika mycket som ägaren Thomas Allander kommer att få lägga, 100.000 kronor. Efter att målet nåtts har ytterligare några stenar behagat rulla in, kanske ovetande om att mållinjen redan med ett sista jättekliv passerats. OBS, det är inte förbjudet för den som trott sig ha missat tåget att hoppa på det i farten. Det lättar bara lasten för min del med en och annan sten av de 400 som jag gått i god för. Dessutom blir du förstås en av dem som framöver kommer att fira återuppståndelsens och skorstenens dag.

Den höga gamla skorstenen blickande ut över Dellen handlar idag, liksom förr, om symbolen för framåtanda. Annars skulle inte 298 personer sedan 22/7 ha skänkt ”stenar” värda 100.000 kr för återuppståndelsen av en skorsten utan annan funktion. Fantastiskt! Tack alla! Och kanske särskilt alla hittills okända personer som skänkt en ”sten”. Länsstyrelsen lägger 600.000 kr. Thomas Allander var beredd lägga 200.000 kr men med allmänhetens stöd så minskade det till 100.000 kr. Om du tycker att du missat tåget, fortsätt gärna med ett swish på 250 kr för en ”sten” till 0706 42 42 42 (Thomas Allander). Det är flera som har gjort. Det avlastar mig en sten av 400.

Ska kanske tilläggas att sedan ca 70 år ingen rök längre stiger ur skorstenen. Värdet är antikvariskt! Historia! Saker har inte alltid varit som de är idag då huset värms med värmepumpar.

Lappa och laga går inte. Den måste rivas och muras upp igen! Länsstyrelsen ställer upp med 600.000 kr! Men för att helt gå i mål ställdes hoppet till crowdfunding (=massinsamling) – och det funkade!!!
https://sverigesradio.se/…/dellenborna-samlar
Innan Thomas Allander 1988 tog sig an sockerladan förekom denna annons i SvD. Någon mer tyckte tydligen att det var synd på kåken att degradera den till beredskapslager för socker, ris och kaffe.

Lyssna på P4 Gävleborg ”Med Lina Grönberg” från den 11 sep: https://sverigesradio.se/avsnitt/2233296 först 1:02:39 – 1:07:05, sen 1:40:20 – 1:45:10. Trots att insamlingen till stöd för Den Stora Skorstensrenoveringen ännu ej nått sitt mål så måste bygget starta för att vara klart innan vintern.

Trots att skorstenen idag saknar funktion så tycker Länsstyrelsen att den bör få stå kvar och minna om vår historia. Folk i allmänhet uttrycker ofta beundran för byggnaden som helhet och visar uppskattning för att jag under 35 års tid sakta ryckt upp den och stoppat förfallet. Detsamma anser Länsstyrelsen. När man säger något på engelska får det ofta lite högre status. Jag vet inte varför. Crowdfundning låter häftigt. Insamling mera som Frälsis. Hursomhelst så funkade det!

Länsstyrelsens motivering till beslutet

Ur skorstenen stiger idag alltså ingen rök men som ett utropstecken markerar den byggnadens höga antikvariska värde. Thomas Allander kommer alltså själv att få stå för minst 100.000 kr och till all lycka har nu allmänheten och den gamla Fiskredskapsfabrikens vänner tillsammans tillskjutit lika mycket. Idén med crowdfunding kom upp och den 30/9 gick vi i mål. En hel del har skänkt 2 stenar, en del 4 stenar. En har skänkt 6 stenar och en 10 (TIO) och den siste 12 stenar + 170 kr, vilket alltså sprängde målsnöret! Tack alla donatorer! Vi ser fram emot återuppståndelsens dag och för att denna stolta pjäs ska få blicka ut över Dellen några hundra år till! Crowdfundingens formel är ”många + ger lite = blir mycket”. Vi fick in 400 stenar.

Under lång tid har Thomas Allander rådbråkat sina uppfinnargener för att finna den för både murarproffs, antikvarier, länsstyrelse liksom donatorers bästa tänkbara lösning. Här ett förslag som kommit upp om att göra plåtkragen något högre då teglet som vittrat och fattas annars måste handslås till mycket höga kostnader i tid och pengar. Denna lösning visar på hög trogenhet till originalet och har uppskattas av alla inblandade.

Lösningen: Något förhöjd krage
Målet 400 stenar nått! Tack alla generösa och hoppfulla människor! Fabriken med skorsten murades 1913. Tänk er, vilket bygge! På den tiden! Men även idag!

Passa på att beskåda skorstenen från en drönare!

1988 köpte jag den fd fabriken (en igenspikad tegellåda) av Svenska Lagerhus AB. Då kom länsantikvarie Rehnström upp från Gävle för att inventera. Hon såg att skorstenen lutade och sa då: Den får du inte riva, den hör till byggnaden så den ska du få bidrag med att räta upp! I 35 år har jag varje år sökt dessa pengar men fått nobben. Men så i somras ringde de och vill nu infria sitt löfte. Kanske för att jag har renoverat huset, nu senast hyrt skylift och målat i gavelspetsens skylt mm samt öppnat huset för allmänheten!? Det är i vilket fall fantastiskt! Jaget i texten på denna sida är Thomas Allander, som sedan 1967 vistats och bott i Delsbo.

Thomas Allander

Thomas Allander säkrar den stång som ska hålla vindflöjeln med fisken.
Bokstäverna har under 110 år av sol och vind förbleknat, men äntligen återuppstått: JON PAULSSONs FISKREDSKAPSFABRIK