Var? När? Hur?

Sunnansjövägen 24, Delsbo. Vägbeskrivning här Öppet kl 12-17 alla dagar utom måndagar 10/6 – 28/7. Samt kvällskonserter, t ex 30 juni.
Skicka gärna in synpunkter eller frågor

Hur blev DELSBOHUS med Konst & Kafé?

En så ståtlig byggnad kan inte bara få kallas ”fabriken”. Emelie Markgren som 2021 gick ut Kungliga konsthögskolan kom vid ett besök hemma i Delsbo förbi och utbrast: ”Här vill jag hänga min examensutställning!” Sagt och gjort! Thomas Allander som inrett och bott på fastigheten sedan 1988 fick nu ett gott skäl till att låta de hittills outnyttjade stora salarna på botten- och mellanvåningen inrymma en ny verksamhet: Konst & Kafé!
Chefen för Liljevalchs konsthall kontaktades. Han gav oss ett gott råd: ”Det är tre saker som ni inför starten ska tänka på: Kaffe, toaletter och konst”. Om just i den ordningen skall vi låta vara osagt, men de tre ingredienserna funkade bra ihop!
Oh, du stolta gamla fiskredskapsfabrik! Tänk, att du efter 100 år blev en konsthall! Ett HUS var förr en befästning, ett stenhus, en borg. Vad är då den fd gamla fabriken med sina halvmetertjocka stenväggar!? Om inte – DELSBOHUS!
Adam, 6 år, har levererat!

Först var det tänkt: ”… där kulturen blomstrar”, på latin förstås, men en latinprofessor förklarade att romarna kände bara begreppet ”konstarterna” och de omfattade allt från talekonst, musik, dans, måleri, skulptur, poesi, arkitektur m m, dvs allt som ger livet en extra skjuts. Tanken var att det på gavelspetsen i framtiden skulle stå ”DÄR KONSTEN (egentligen konstarterna) BLOMSTRAR”, men på latin. Nu är originaltexten restaurerad så vi får finna en annan plats för devisen.

Klint-Olle – vida känd. Nattens dimmor lättar över DELSBOHUS.