Historia

Eftersom ”fiskfabriken” sedan mer än 60 år inte varit någon fabrik, och verkligen inte fiskfabrik (genlab?) så tänkte jag först på gavelspetsen måla DELBOHUS devis UBI ARTES FLORENT (DÄR KONSTEN BLOMSTRAR), men husets historia är minst lika intressant, så därför fyllde jag igår i den av sol och vind bortblekta texten. Foto: Erik Olsson, 4:e generationen efter Jon Paulsson.
Planen var är återföra vimpelfisken till spiran men skyliften räckte inte till!
Far och dotter, Allan och Lena Jonsson, fann många kända gamla namn bland fisknätskunderna när de sökte på Bergviken, sitt ursprung. Tre lådor kundregister
blev av misstag nämligen kvar vid fabrikens upphörande 1962. Det var före PUL …
Den 14 juli 2022 kom de tre kusinerna Stefi, Inger och Britt-Marie in och fikade. Deras morfar och mormor hade gården som ligger bakom macken på Ede och där brukade de tillbringa sina sommarlov. I väggen bakom syns märken efter bl a en hylla. ”Du får inte spackla och göra fint här” har flera besökare sagt. ”Minst ett rum måste få ha kvar den stämning som rått här under fabrikstiden.”
Sunnansjö sett från dagens bygdegård. Ångbåten och Märta Rudolphis födelseår 1849 skvallrar om tavlans ålder, troligen äldre än 1888 då järnvägen kom till Delsbo
Delsbo 1870. Platsen för D E L S B O H U S till vänster. Längst bort klockstapeln från 1742 och den förra kyrkan varav vilken 1893 endast grunden sparades.

På 1800-talet låg på exakt samma plats Sunnansjö ångsåg, men den revs 1900 för att bereda plats åt det som idag är DELSBOHUS. Jon Paulsson bodde på gården Hammar’n på andra sidan Norsviken och hade där redan 1895 startat fisknätstillverkning. Det gick uppenbarligen så bra att en fabriken kunde byggas. Arkitekten Frej Berglund anlitades och här sparades inte på krutet. Något mer praktfullt bland dåtidens stugor och timmerhus är svårt att föreställa sig. Verksamheten togs snart över av sonen Arvid och blomstrade fram till 1950-talet. 1962 förseglades byggnaden som beredskapslager. Luckor spikades för alla fönster medan tomten fick buska igen. Thomas Allander, som vistats och bott i Delsbo sedan 1967, tyckte det var synd på en sådan fin byggnad och letade 1988 åt civilförsvaret därför upp ett lämpligare skafferi. Allt på en fastighet går att åtgärda – utom läget, resonerade han och satte igång med att omvandla det tömda skalet till främst en bostad. Först vindsplanet och nu, mer än 30 år senare, har han nått markplanet. En ny verksamhet ska göra att byggnaden, med sitt vackra läge vid Dellen och med sin speciella historia, även får komma allmänheten till del. Konst & Kafé.

I den fd fiskredskapsfabrikens logga ingick automobiler och fotgängare. Högst upp tronade en tung aborre i järn, men den släppte taget och kom nedstörtande nästan på 100-årsdagen. Det tar vi som ett tecken. Den nya verksamhetens logga tar fasta på husets nya funktion som konstens hemvist.
På 1930-talet var systrarna Hilma och Amanda Stockberg anställda på fabriken. ”Se, där har vi mina fastrar”, sa en viss herr Stockberg som kom på besök i slutet av juli 2021 och pekade, flankerad av sina döttrar.
Sune Östberg pekade ut sin mormor Karin Nilsson, anställd vid fabriken kring 1940. Det skedde den 3 juli 2021. Senare blev fler på samma foto identifierade. Se ovan.
På allmän begäran har vi tagit fram vykort på historiska motiv.