Historia

Systrarna Hilma och Amanda Stockberg jobbade på fabriken på 30-talet. ”De är mina fastrar”, sa en viss herr Stockberg och pekade flankerad av sina döttrar. 30/7.
Suna Östberg pekade den 3 juli på sin mormor Karin Nilsson som jobbade på fabriken ca 1940. Senare blev fler på samma foto identifierade. Se ovan.
I den fd fiskredskapsfabrikens logga ingick automobiler och fotgängare. Högst upp tronade en tung aborre i järn, men den släppte taget och kom nedstörtande nästan på 100-årsdagen. Det tar vi som ett tecken. Den nya verksamhetens logga tar fasta på husets nya funktion som konstens hemvist.
Delsbo 1870. Platsen för D E L S B O H U S mitt i bild.

D E L S B O H U S uppfördes åren 1412-1413 av fabrikör Jon Paulsson ….. nej, så var det visst inte … 1912-1913 uppfördes här Jon Paulssons Fiskredskapsfabrik. På 1800-talet låg här Sunnansjö ångsåg, men revs 1900. Fisknätstillverkningen, som redan 1895 hade inletts på gården Hammar’n på andra sidan bron, hade gått så bra att en fabriken kunde byggas. Arkitekt Frej Berglund anlitades och här sparades inte på krutet. Något mer praktfullt bland dåtidens stugor och timmerhus är svårt att föreställa sig. Verksamheten togs nu över av sonen Arvid och blomstrade fram till 1950-talet. 1962 förseglades byggnaden som beredskapslager med luckor för alla fönster medan tomten fick buska igen. Thomas Allander, som vistats och bott i Delsbo sedan 1967, tyckte det var synd på en sådan fin byggnad och letade 1988 åt civilförsvaret därför upp ett lämpligare skafferi. Allt på en fastighet går att åtgärda – utom läget, resonerade han och satte igång med att omvandla det tömda beredskapslagret till främst en bostad. Först vindsplanet och nu, 33 år senare, har han nått markplanet. En ny verksamhet ska göra att byggnaden, med sitt vackra läge vid Dellen och med sin speciella historia, även får komma allmänheten till del. Konst & Kafé.