Historia

I den fd fiskredskapsfabrikens logga ingick automobiler och fotgängare. Högst upp tronade en tung aborre i järn, men den släppte taget och kom nedstörtande nästan på 100-årsdagen. Det kunde tas som ett tecken. Den nya verksamhetens logga tar fasta på husets nya funktion som konstarternas hemvist och lyder:
DÄR KONSTEN BLOMSTRAR. Fast på latin förstås.
UBI ARTES FLORENT
Delsbo 1870. Platsen för D E L S B O H U S mitt i bild.

D E L S B O H U S uppfördes åren 1412-1413 av fabrikör Jon Paulsson ….. nej, så var det visst inte … 1912-1913 uppfördes här Jon Paulssons Fiskredskapsfabrik och arkitekten hette Frej Berglund. På 1800-talet låg här Sunnansjö ångsåg, men revs 1900. Fisknätstillverkningen, som redan 1895 hade inletts på gården Hammar’n togs nu över av sonen Arvid och blomstrade fram till 1950-talet. Då lades fisknätstillverkningen ner och byggnaden förseglades som beredskapslager medan tomten under 25 års tid fick växa igen. Thomas Allander, som vistats och bott i Delsbo sedan 1967, tyckte det var synd på en sådan fin byggnad och letade 1988 därför åt dem upp ett lämpligare skafferi för att sedan ombilda huset till bostad. Idag, 33 år senare, ska en ny verksamhet göra att byggnaden med sitt vackra läge vid Dellen och med sin speciella historia även får komma allmänheten till del. Konst & Kafé.