Kjell Rosén 4-14 juli

Kjell Roséns dotter, 12 år
RO FÖR SJÄL OCH ÖGA heter utställningen i vilken ges exempel på Kjell Roséns uttrycksfulla och ofta färgstarka måleri med motiv från Västerbottens fjäll- och älvlandskap, Norra Öland och Cotignac i Provence. Här finns också modeller och stilleben.
För att riktigt kunna gå på djupet i det Rosénska måleriet presenteras ett trettiotal av konstnärens porträtt digitalt i utställningen. Det är verk från offentliga samlingar och institutioner som Dramaten, Bonniers samlingar på Nedre Manilla, Karolinska sjukhuset, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun och många är i privat ägo. Motiven består av offentliga personer, goda vänner och släktingar. Totalt har Kjell Rosén skapat bortåt etthundrafemtio porträttmålningar.
Fredrik Elgh, en konstkännare och populär föreläsare var här den 4 juli och berättade om Kjell Rosén (1909–1982). Konstutställningen sker i samarbete med nättidskriften Västerbotten förr & nu. Den 13 juli kl 19 kommer han igen och berättar om Pehr Stenberg och hans ”levernesbeskrivning”. Välkomna!

Den 31 januari 2023 föreläste Fredrik Elgh i Umeå om Kjell Roséns liv och måleri. Det drog 240 personer. Se här.


Kjell Rosén, född och uppväxt i Umeå, blev tidigt inspirerad att teckna och måla. Han följde sitt hjärtas röst och tog sig på lite krokig väg fram till ett livslångt yrke som utövande konstnär. Kjell Roséns fjällsidor kan spraka av mustiga höstfärger och ibland känner man det bortflyende eller annalkande regnet på himlen i hans dukar med motiv från både Tärnafjällen och norra Öland. Förutom landskapsmålare var han en erkänt duktig porträttmålare och finns representerad i många museer och på institutioner runt om i Sverige. Kjell Roséns måleri ger sköna konstupplevelser, utvecklas ständigt och är varierat över både tid och rum.