Skogsveckan

Skogsveckan fick en fantastiskt final med mycket intressanta föredrag om vad skog kan användas till. Ola och Lena Engelmark från föreningen Skogens Mångbruk. Besökarna fick smaka en lång rad spännande produkter från Högtorp gård. Tomas och Eva von Heideken från Fräkentorp Säteri i Södermanland fanns också där och berättade om sin produktion av skogsråvaror och mycket annat ekologiskt.

Ola och Lena Engelmark från Högtorp gård
Besökarnas smaklökar fick nytt liv. Tack Högtorp gård!
Föredrag & diskussioner. Kom, lyssna, delta! Kom i tid för bra plats, 2:a våningen. Här programmet! Klicka på det för utskrift.

Björn Frostell, tidigare professor i Industriell ekologi vid KTH, har ägnat ett helt yrkesliv åt forskning inom miljö och hållbar utveckling. Han förvaltar sedan 20 år en skogsfastighet i Svågadalen. Detta har för honom varit livsomvälvande. Både praktiskt, intellektuellt och själsligt.
Thomas Allander driver som kulturperson/musiker DELSBOHUS med olika utställningar, musikkvällar och konstkurser.
Ett möte dem emellan kom att handla om framtiden, klimatet och framför allt SKOGENs roll i den nödvändiga omställning som väntar.
De beslöt att gemensamt organisera en skogsvecka, vilken naturligt nu kommer att följa på den årliga ”Salongen”, i år med temat SKOGEN.
Välkomna till en stigfinnarvecka i bildningens och skogens tecken! Målet är att skapa dialoger kring skogen, oss människor och vår gemensamma framtid. Särskilt program med inbjudna från t ex industrin kommer framöver. Alla skogsintresserade skall känna sig välkomna! Utställning & kafé som vanligt kl 12-17.

Björn Frostell och Thomas Allander


Ämnet är synnerligen aktuellt. Här utdrag ur Morgonekot 29 mars i år.


Lyssna här t ex på vad Skogsstyrelsens generaldirektör har att säga. https://sverigesradio.se/embed/episode/2091682


Vinterns vilda kast mellan snö och tö visar att något synnerligen allvarligt håller på att ske. I en skogsbygd som vår kan det därför finnas anledning att ställa sig frågan: Har vårt sätt att bruka skogen något samband med klimatet? Tonläget i debatten är högt, behöver komma ner för att vi ska enas om vad som är viktigt. Behöver vi ställa om vårt sätt att bruka skogen, kanske ställa om vårt sätt att leva? Om detta kommer en SKOGSVECKA på DELSBOHUS att handla. Det blir föredrag med diskussion och en utställning om skogen och vad den betyder för oss och vår planet.

Klimatutmaningen och på lång sikt de än viktigare ekologiska utmaningarna kommer att påverka de areella näringarna i Sverige alltmer. Detta syns tydligt i de nu pågående förhandlingarna om EUs nya klimatlagstiftning, I EUs nya taxonomi för hållbar utveckling och i allt starkare förväntningar på att markanvändningen i EU ska bli mer klimateffektiv. Sverige blir här alltmer påverkat av beslut som fattas i Bryssel och för EUs gemensamma bästa snarare än i alla delar Sveriges bästa.

Det här gäller inte minst för skogen och skogarnas framtida förvaltning. Hälsingland och Dellenbygden med sina ståtliga hälsingefuror och skogliga traditioner har här en möjlighet att ta en ledande roll i landet i omställningen till en mer ekologiskt orienterad, men fortfarande även industriellt bejakande skogsförvaltning. För detta krävs en fördjupad dialog mellan olika skogliga intressen där goda argument och en gemensam strävan efter det framtida gemensamma bästa för människan och andra livsformer står i centrum. Låt oss börja med detta i Dellenbygden!


Åsynen av så kallat trakthyggesbruk möter idag vandraren på den gamla kända sjuvallsleden mellan Delsbo och Forsa. Knutna runt de höga stubbarna sitter snitslar: KULTURMILJÖ – HOLMEN. Turistbroschyren annonserar ”En vandringsled som sträcker sig mellan sju fäbodvallar i vacker och omväxlande natur”.

Mellan Råbergsvallen och Klöfsvallen. Lyssna på Hjalmar Gullbergs dikt Gamla skog.