Skorstenen

SKORSTENEN SNART ÅTERUPPSTÅNDEN! Allmänheten har visat stort stöd. Känslan för bygden är stark i Hälsingland, inte minst i Dellenbygden.

Sista stenen för målgång 100.000 kronor är lagd! Eller rättare sagt, sista stenarna! Ytterligare någon (för mig obekant) ville komma först och swishade/skänkte 12 stenar à 250 kronor på ett bräde + 170 kronor! Det skedde igår kl 17.45. Att just 3.170 kr skulle spränga målsnöret hade då framgått sedan en timme.

Ett jättetack till alla som bidragit! I stort och smått. Fattig som rik. Från när och fjärran. Å skorstenens vägnar tackar jag och känner mig mycket hedrad. Arbetarna som en gång byggde fabriken kan lugnt vända sig och somna om. Målet var att insamlingen skulle ge lika mycket som jag själv kommer att få lägga, 100.000 kronor. Efter att målet nåtts har ytterligare några stenar behagat rulla in, ovetande om att mållinjen redan med ett sista jättekliv passerats. OBS, det är inte förbjudet för den som trott sig ha missat tåget att hoppa på det i farten. Det lättar bara lasten för min del med en och annan sten av de 400 som jag gått i god för. Dessutom blir du förstås en av dem som framöver kommer att fira återuppståndelsens och skorstenens dag.

Den höga gamla skorstenen blickande ut över Dellen handlar idag, liksom förr, om symbolen för framåtanda. Annars skulle inte 298 personer sedan 22/7 ha skänkt ”stenar” värda 100.000 kr för återuppståndelsen av en skorsten utan annan funktion. Fantastiskt! Tack alla! Och kanske särskilt alla hittills okända personer som skänkt en ”sten”. Länsstyrelsen lägger 600.000 kr. Thomas Allander 100.000 kr. Om du tycker att du missat tåget, fortsätt gärna med ett swish på 250 kr för en ”sten” till 0706 42 42 42 (Thomas Allander). Det är flera som har gjort. Det avlastar mig en sten av 400.

Ska kanske tilläggas att sedan ca 70 år ingen rök längre stiger ur skorstenen. Värdet är antikvariskt! Historia! Saker har inte alltid varit som de är idag då huset värms med värmepumpar.

Lappa och laga går inte. Den måste rivas och muras upp igen! Länsstyrelsen ställer upp med 600.000 kr! Men för att helt gå i mål ställs hoppet till crowdfunding (=massinsamling).
https://sverigesradio.se/…/dellenborna-samlar
Innan Thomas Allander 1988 tog sig an sockerladan förekom denna annons i SvD. Någon mer tyckte tydligen att det var synd på kåken att degradera den till beredskapslager för socker, ris och kaffe.

Lyssna på P4 Gävleborg ”Med Lina Grönberg” från den 11 sep: https://sverigesradio.se/avsnitt/2233296 först 1:02:39 – 1:07:05, sen 1:40:20 – 1:45:10. Trots att insamlingen till stöd för Den Stora Skorstensrenoveringen ännu ej nått sitt mål så måste bygget starta för att vara klart innan vintern.

Trots att skorstenen idag saknar funktion så tycker Länsstyrelsen att den bör få stå kvar och minna om vår historia. Folk i allmänhet uttrycker ofta beundran för byggnaden som helhet och visar uppskattning för att jag under 35 års tid sakta ryckt upp den och stoppat förfallet. Detsamma anser Länsstyrelsen. När man säger något på engelska får det ofta lite högre status. Jag vet inte varför. Crowdfundning låter häftigt. Insamling mera som Frälsis. Var snäll värva några fler stenar!

Länsstyrelsens motivering till beslutet

Ur skorstenen stiger idag ingen rök men som ett utropstecken markerar den byggnadens höga antikvariska värde. Thomas Allander kommer alltså själv att stå för minst 100.000 kr och förhoppningen är att allmänheten och den gamla Fiskredskapsfabrikens vänner tillsammans ska tillskjuta lika mycket. Idén med crowdfunding kom upp och sedan den 22 juli har över 250 personer skänkt ”stenar” à 250 kronor! En hel del har skänkt 2 stenar, en del 4 stenar. En har skänkt 6 stenar och en 10 (TIO)! Därmed 2/3 av målet nått! Tack alla donatorer såhär långt! Men kämpigaste sträckan återstår antagligen! Så värva gärna fler! Vi ser fram emot återuppståndelsens dag och för att denna stolta pjäs ska få blicka ut över Dellen några hundra år till! Crowdfundingens formel är ”många + ger lite = blir mycket”. 400 stenar behövs alltså.

Under lång tid har Thomas Allander rådbråkat sina uppfinnargener för att finna den för både murarproffs, antikvarier, länsstyrelse liksom donatorers bästa tänkbara lösning. Här ett förslag som kommit upp om att göra plåtkragen något högre då teglet som vittrat och fattas annars måste handslås till mycket höga kostnader i tid och pengar. Denna lösning visar på hög trogenhet till originalet och har uppskattas av alla inblandade.

Lösningen: Något förhöjd krage
Målet 400 stenar i sikte! Tack alla generösa och hoppfulla människor! Vi samlar vidare för fabriksskorstenens återupprättelse. Tuffaste biten kvar. Skorstenen murades 1913. Tänk er, vilket bygge! På den tiden! Men även idag!

Passa på att beskåda skorstenen från en drönare!

Skicka helst din mejladress till info@delsbohus.se. Den kommer inte att röjas utåt, men behövs för vidare kommunikation med donatorerna och för senare utskick av ”skorstensbevis”. Tack på förhand!

1988 köpte jag den fd fabriken (en igenspikad tegellåda) av Svenska Lagerhus AB. Då kom länsantikvarie Rehnström upp från Gävle för att inventera. Hon såg att skorstenen lutade och sa då: Den får du inte riva, den hör till byggnaden så den ska du få bidrag med att räta upp! I 35 år har jag varje år sökt dessa pengar men fått nobben. Men så i somras ringde de och vill nu infria sitt löfte. Kanske för att jag har renoverat huset, nu senast hyrt skylift och målat i gavelspetsens skylt mm samt öppnat huset för allmänheten!? Det är i vilket fall fantastiskt! Jaget i texten på denna sida är Thomas Allander, som sedan 1967 vistats och bott i Delsbo.

Thomas Allander

Thomas Allander säkrar den stång som ska hålla vindflöjeln med fisken.
Bokstäverna har under 110 år av sol och vind förbleknat, men äntligen återuppstått: JON PAULSSONs FISKREDSKAPSFABRIK