Minimuseum

Fabrikskontoret i den fd fiskredskapsfabriken är väl bevarat med möbler och inredning.

Hörnrummet i markplanet med god överblick över den väg som förr var en huvudväg upp mot Delsbo kyrka och vidare mot Bjuråker.
Stämningen i det gamla fabrikskontoret dunstar inte i första taget. Inmundiga gärna ditt kaffe här om det skulle vara fullsatt i fikarummet.
Nytt för i år är ykort med flera andra motiv från Jon Paulssons Fiskredskapsfabrik, under tidigt 1900-tal vida känd för sina fisknät. I Delsbo ett välkänt landmärke för alla som passerat Norsbron nedanför kyrkan. I framtiden planeras en utställning om platsen och dess tidigare verksamheter.