DELSBOHUS konst & kafé har nu stängt för denna första säsong 2021. Tack alla Ni som besökt eller på annat sätt stöttat verksamheten! Nu kan utvärdering och planering för framtiden börja. Tyck gärna något och mejla det till Thomas Allander.

Ulla S Persson, en speciell konstnär med lin som specialité, avtackar värden.
Sista utställaren Anita Midbjer har packat och drar och firas med spel av Ira Kits.
Sunnansjövägen 24, Delsbo Vägbeskrivning här