Pånyttfödelsen framskjuten till tisdag 1 juni!

Delsbo får en konsthall med kafé – DELSBOHUS. Från 1913 en fisknätsfabrik. Men ny verksamhet – nytt namn. Alltsedan medeltiden betydde ”hus” ett stenhus, en befästning. Allt annat var stugor och gårdar. Låt oss hålla fast vid vad som fordom varit! Välkomna i sommar! Musikkvällarna får ni inte heller missa! Den första, en UKULELE-afton den 30 juni. Läs mera.

Thomas Allander

”Hur ska det gå! Alla bara ringer och ringer och undrar när det öppnar!”
Nej, du drömmer inte! Du ser ett sagoslott!
Adressen är Sunnansjövägen 24, Delsbo Vägbeskrivning här
Många passerar DELSBOHUS varje dag. Det är barnvagnsekipage, joggare, hundrastare och cyklister, men också en och annan nytrimmad moppe. På anslagstavlan kan man läsa detsamma som finns här på hemsidan.
Byggandet av ett stort antal suruleler (ukuleler vilkas klanglåda ersatts med en surströmmingsburk) har lett till att ett nytt vårtecken sett dagen. HOLKULELE!
Holkuleleskogen väcker munterhet, inte bara hos fåglarna, utan folk tvärstannar och hoppar ur bilen med kameran i högsta hugg. Konst eller ej, men konstigt och ovant är det. Åtminstone för bofinkarne.